Migratie - Stand van zaken.
 OO-Emmen  |  Smedingeslag 1  | 7824 HK | Emmen | Tel: 0591 240000 | Proclaimer
Snelkoppelingen | Gemeentelijke websites | Landelijke websites |  Ondersteuning | Kennis | Rechten
(Tijdelijke pagina; migratie Actacom en ABC-projecten naar itASS)
NIEUWSFLITS --- BELANGRIJK --- * De bovenschoolse website is gelanceerd. * De handleiding voor  de Chromebooks vindt u onder de knop “Hulp” * Voor ICT gerelateerde vragen belt u met itASS. Tel.: 088 888 0 777 Mail: support@itass.nl * * Wijzigingen m.b.t. het personeel voor het Extern bureaublad, dient de locatieleider/ICT-er zo snel mogelijk via een mutatie- formulier door te geven. *
Onlangs is bekend geworden dat we een contract hebben met een ICT dienstverlener uit Emmen, ITASS. Zij gaan ons de komende vier jaar ondersteunen op het gebied van ICT. Hieronder zullen we puntsgewijs proberen weer te geven wat er al is gedaan, wat moet er gedaan worden en wat wordt er veracht van de mensen op school

Wat is er al gedaan?

Nieuwe ICT dienstverlener, ITASS; Aerohives zijn op alle scholen gemonteerd; Oplaadkarren, inclusief devices zijn op school

Wat wordt er komende periode uitgevoerd door ABC en ITASS?

Aerohives worden geïnstalleerd;; Chromebook’s  worden geconfigureerd Alle computers op school worden aangezet tijdens bezoek van ITASS om updates binnen te halen; Servers worden verplaatst vanuit het gemeentehuis naar een datacentrum in Groningen; Internetsnelheid wordt verhoogd voor een groot aan scholen; Internetsnelweg wordt vanuit het datacentrum wordt vergroot.

Wat verwachten we van de scholen?

Kort aangeven, voor vrijdag, via de mail waar de Chromebook karren staan. w.vorsteveld@oo-emmen.nl (I.v.m. de korte startperiode heeft ITASS geen kans gezien om alle scholen te bezoeken. We hebben afgesproken dat wij op de plattegronden van de scholen aangeven waar de karren staan.) Karren niet in afsluitbare ruimtes plaatsen, maar wel uit het zicht; Karren aansluiten op stroom; In de laatste vakantieweek alle computers opstarten ivm updates; Muizen en koptelefoons van oude computers afkoppelen en bewaren voor leerlingen die deze willen gebruiken bij een Chromebook; Oude computers inclusief de adapters  (zie foto) verzamelen. Deze worden in de eerste week na de vakantie gehaald.

Algemene opmerkingen.

Vanaf 1 augustus is ITASS onze nieuwe ICT dienstverlener. Dat betekent dat wanneer er problemen zijn rondom ICT je contact moet opnemen met de Helpdesk van ITASS. Tel.: 088 888 0 777 Mail: support@itass.nl Na de vakantie zullen de mensen van ITASS ook langskomen om te kijken of alles naar behoren functioneert of om eventuele problemen op te lossen. De medewerkers van ITASS zullen op school altijd herkenbaar zijn door hun bedrijfskleding met daarop onderstaand logo.

WIFI code

Vanaf 3 september zal er door OOE veel gevraagd worden van de verbindingen naar het internet. Van ongeveer 500 devices gaan we na 6 weken verder met 800 devices die verbinding gaan zoeken met het net. In de toekomst kan dit gaan oplopen naar ongeveer 1200. Door het vergroten van de snelweg naar het internet willen we de snelheid en kwaliteit garanderen. We merken echter dat er niet altijd zorgvuldig wordt omgegaan met het verstrekken van de WIFI code. Codes staan op borden in de teamruimtes, worden verstrekt aan derden etc. We willen jullie vragen hier zorgvuldig mee om te gaan en de codes het liefst niet te verstekken aan derden. De reden hiervoor is om de het primaire proces, bordgebruik, werken met Chromebook’s, zo min mogelijk problemen te bezorgen. Een klein voorbeeld: in sommige gevallen kan een telefoon, zonder dat je het weet geïnfecteerd zijn en continue onnodige data genereren waardoor het netwerk enorm wordt belast en wat mogelijk kan leiden tot problemen bij het uitvoeren van het primaire proces. Voor het laatste nieuws rondom ICT, houd de website van ABC-projecten in de gaten onder de knop “Nieuws - Migratie-ICT”. Aan de rechterkant staan tevens de nieuwsflitsen! Indien er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met: Jeroen Imbos 0642616796 Wichard Vorsteveld 0642616847