CG-OOE
OO-Emmen | Smedingeslag 1 | 7824 HK | Emmen | Tel: 0591 240000 | Proclaimer
Snelkoppelingen | Gemeentelijke websites | Landelijke websites | Ondersteuning | Kennis | Rechten

Consultatiegroep Openbaar Onderwijs Emmen.

“De Consultatiegroep bestaat uit drie adviseurs passend onderwijs, één orthopedagoog en één gedragsspecialist. Zij hebben als belangrijkste taak het ondersteunen en adviseren van de scholen van Openbaar Onderwijs Emmen bij het inhoud geven van Passend Onderwijs. Er is veel aandacht voor het versterken van de leerkrachtvaardigheden en daardoor de brede basisondersteuning. Daarbinnen is er met name aandacht voor kinderen met specifieke behoeften, waarbij vooral de inzet van Passende Perspectieven en/of een aangepaste onderwijsleeromgeving helpend kunnen zijn. Ook de inzet van arrangementen (meestal bestaand uit gerichte ondersteuning van de leerling en/of een groep leerlingen door een onderwijsassistent) kan ondersteunend zijn. Indien het regulier bao desondanks (nog) onvoldoende kan bieden, begeleidt de CG bij het zoeken naar een goede alternatieve (onderwijs)setting en indien nodig bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing op SO of SBO.“

Bezoekadres:

OBS De Barg Mantingerbrink 203 7812 MD Emmen

Contactgegevens:

E-mailadres: info@cg-ooe.nl

Leden Consultatiegroep:

Wim ten Dolle w.tendolle@cg-ooe.nl Irene Peters i.peters@cg-ooe.nl Gerda Westgeest g.westgeest@cg-ooe.nl Geert Winkelman g.winkelman@cg-ooe.nl Beja Woestenenk b.woestenenk@cg-ooe.nl
NIEUWSFLITS --- BELANGRIJK --- * Scholen vanaf 8 februari weer open * De handleiding voor de Chromebooks vindt u onder de knop “Hulp” * Voor ICT gerelateerde vragen belt u met itASS. Tel.: 088 888 0 777 Mail: support@itass.nl * Wijzigingen m.b.t. het personeel voor het Extern bureaublad, dient de locatieleider/ICT-er zo snel mogelijk via een mutatie- formulier door te geven.